Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Kenya Asante Sana Polska
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
602 508 126
Telefon
602 508 127
Adres rejestrowy
Ulica
Apenińska 4 lok. 48
Kod pocztowy
01-493
Miejscowość
Warszawa-Bemowo
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bemowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000677520
REGON
36726986400000
NIP
522-30-91-781
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

 1. niesienia wszelkiej pomocy mieszkańcom Afryki Wschodniej w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu, życiu i dobrobytowi, dotkniętym skutkami kryzysów gospodarczych i humanitarnych, klęsk żywiołowych oraz wojen domowych;
 2. propagowania idei praw człowieka;
 3. poprawy infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych w Kenii, kształcących na wszystkich poziomach;
 4. wzrostu kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania i wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 5. edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ubogich rejonach Kenii;
 6. walki z analfabetyzmem wśród osób dorosłych;
 7. udzielania pomocy finansowej i materialnej placówkom edukacyjnym oraz osobom indywidualnym w zakresie edukacji;
 8. elementarnej edukacji wśród kenijskiej społeczności lokalnej z zakresu higieny, ochrony zdrowia, profilaktyki i pierwszej pomocy;
 9. wzrostu kwalifikacji podstawowego personelu medycznego (First Aid);
 10. udzielania pomocy finansowej i materialnej w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 11. udzielania pomocy rozwojowej i technicznej;
 12. wzrostu świadomości w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka oraz dziedzictwa przyrodniczego Afryki;
 13. zwiększania liczby osób mających dostęp do czystej, bieżącej wody;
 14. kształtowania świadomości na temat ekologicznych źródeł energii;
 15. zwiększenia liczby osób korzystających z odnawialnych źródeł energii;
 16. udzielania wsparcia finansowego i materialnego w zakresie rozwoju technicznego;
 17. wsparcia osób potrzebujących w zakresie ochrony prawnej, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą;
 18. prowadzenia działalności społecznej, informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w szerokich kręgach w celu rozwiązywania problemów Afryki Wschodniej, obrony praw człowieka w Krajach Trzeciego Świata oraz niesienia pomocy humanitarnej;
 19. większego zaangażowania Polski w dialog i stosunki międzynarodowe z Kenią - współpraca z MSZ Polski, Ambasadą RP w Kenii oraz Konsulem Honorowym RP;
 20. promocji i wspierania wolontariatu na rzecz Afryki Wschodniej;
 21. wymiany kulturowej pomiędzy Polską a Kenią, w tym wzajemnej popularyzacji kultury polskiej i kenijskiej;
 22. pokojowego współistnienia religii muzułmańskiej i chrześcijaństwa;
 23. zapobiegania praktykowaniu rytualnego i religijnego okaleczania kobiet w Kenii poprzez działania edukacyjne i informacyjne oparte na zbudowanej więzi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc humanitarna, rozwojowa
Odbiorcy działań

Zarząd

Magdalena Bauer, Prezes Zarządu
Robert Władysław Bauer, Wiceprezes Zarządu
Zuzanna Bauer, Członek Zarządu
Barbara Urbańska, Członek Zarządu
Dariusz Urbański, Członek Zarządu
Agnieszka Gregorek-Kośnik, Członek Zarządu
Jerzy Kuderemski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej