Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Piękna Nasza
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
518 204 446
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:00- 16:00.
Ulica
Storczykowa 22 lok. 20
Kod pocztowy
15-644
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Możemy umawiać się w innym lokalu. Spotkania należy umawiać telefonicznie.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000676483
REGON
36722182800000
NIP
966-21-12-033
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji są:

  1. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Polski na zagranicznych rynkach turystycznych,
  2. integrowanie środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów z zakresu turystyki,
  3. propagowanie innowacji w tematyce turystycznej oraz poszerzania horyzontów wśród podmiotów i organizacji turystycznych,
  4. koordynowanie wszelkich działań pro-turystycznych,
  5. tworzenie warunków do powstawania, rozwoju i promowania turystyki aktywnej, przyrodniczej, medycznej, relaksacyjnej, integracyjnej, kulinarnej,
  6. Wspieranie działań przy tworzeniu turystycznych marek regionów,

Cele realizowane są poprzez:
1) działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce,
2) działania na rzecz ochrony środowiska
3) koordynowanie organizacji imprez turystycznych,
4) gromadzenie danych z zakresu informacji turystycznej,
5) koordynacja informacją turystyczną na terenie Polski i za granicą,
6) działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą
7) tworzenie materiałów promocyjnych,
8) organizacja czasu wolnego dorosłym, młodzieży i dzieciom, w tym również osobom niepełnosprawnym
9) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz przedsiębiorcami działającymi w zakresie turystyki,
10) współpraca z osobami fizycznymi i innymi osobami zarówno posiadającymi, jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego,
11) akcje promocyjne i propagacyjne w kraju i za granicą, w zakresie turystyki, obiektów i produktów turystycznych,
12) organizacja wizyt studyjnych i szkoleń służących wymianie doświadczeń w realizacji projektów, rozwoju rodzimej turystyki, organizacji imprez turystycznych i skutecznego marketingu w różnych regionach Polski i za granicą,
13) koordynowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi mediami, instytucjami oraz osobami fizycznymi realizującymi cele i zadania związane z rozwojem turystyki na terenie Polski,
14) organizowanie oraz koordynacja praktyk, spotkań i seminariów o tematyce turystycznej, studentom , w Polsce i za granicą,
15) fundowanie stypendiów studentom i uczniom, organizowanie konkursów o tematyce turystycznej,
16) organizowanie prezentacji, szkoleń, seminariów w zakresie promocji produktów turystycznych na terenie Polski, adresowanych do zagranicznych organizacji, podmiotów, osób prawnych , osób fizycznych oraz biur turystycznych,
17) organizowanie działań marketingowych adresowanych do zagranicznych organizacji, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, osób fizycznych oraz biur podróży,
18) działania na rzecz współpracy między polskimi organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami powiązanymi z turystyką i ich zagranicznymi odpowiednikami,
19) koordynowanie i działania na rzecz współpracy przy wspólnych projektach turystycznych z krajami transgranicznymi,
20) koordynacja i działania na rzecz budowy i prowadzenia obiektów turystycznych dla masowego wykorzystania oraz tworzenie programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (kolonie, obozy itp.),
21) działania mające na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Ewa Petelska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej