Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Pomost Nadziei
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
694 848 137
Adres rejestrowy
Ulica
Zakole 15
Kod pocztowy
32-020
Miejscowość
Wieliczka
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000673703
REGON
36707744900000
NIP
683-20-94-397
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji:

 • Działalność polegająca na pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii.
 • Współpraca z rodzinami, w których występują osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
 • Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin.
 • Organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą oraz seniorami, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.
 • Działalność charytatywna.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapobieganie przemocy domowej.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej