Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Pomost Nadziei
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
694 848 137
Adres rejestrowy
Ulica
Zakole 15
Kod pocztowy
32-020
Miejscowość
Wieliczka
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000673703
REGON
36707744900000
NIP
6832094397
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2020
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji:

 • Działalność polegająca na pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii.
 • Współpraca z rodzinami, w których występują osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
 • Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin.
 • Organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą oraz seniorami, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.
 • Działalność charytatywna.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapobieganie przemocy domowej.

Reklama

Zarząd

Justyna Grochowiak, Fundator
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej