Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Trybunał Narodowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
791 830 093
Adres rejestrowy
Ulica
Działkowicza 19
Kod pocztowy
58-506
Miejscowość
Jelenia Góra
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000686478
REGON
36779519100000
NIP
611-27-82-086
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa patriotycznego i wzmacnianie dla dobra wspólnego aktywnych działań obywateli na poziomie regionalnym, krajowym i zagranicznym,
 2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowisk i organizacji pozarządowych,
 3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich,
 4. kształtowanie i promowanie moralnych postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 5. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim,
 6. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 7. wspieranie prospołecznej działalności organizacji członkowskich,
 8. prowadzenie prac na rzecz stabilności ekonomicznej organizacji pozarządowych i poszukiwania źródeł nowych środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
 9. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk,
 10. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
 11. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wzmacniania umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu polityk publicznych,
 12. wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępu do kultury i podnoszenie kompetencji kulturalnych obywateli,
 13. wspieranie aktywności społecznej w obszarze wzmacniania społeczności lokalnej,
 14. wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarki, realizowania polskiej polityki monetarnej oraz działań na rzecz demokracji bezpośredniej,
 15. propagowanie działań społecznych zmierzających do poszanowania praw człowieka i praw obywatela.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność polityczna
porady prawne, pomoc prawna
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc humanitarna, rozwojowa
Odbiorcy działań

Zarząd

Grzegorz Niedźwiecki, Prezes
Krzysztof Skrzypczak, Wiceprezes
Ewa Biskupska, Członek
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej