Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 624 02 80
Telefon
22 620 31 92
Telefon
22 890 94 49
Adres rejestrowy
Ulica
Warecka 4/6
Kod pocztowy
00-040
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Dysponujemy przenośnym podjazdem.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000149445
REGON
01611459900000
NIP
527-22-58-873
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.

Uważamy, że państwo powinno włączać się tylko w te działania, z którymi zorganizowane grupy obywateli sobie nie radzą.
Mottem naszej działalności jest zasada:
Tak mało państwa, jak to możliwe - tak dużo, jak to konieczne.

Nasze działania skupiają się na: podniesieniu umiejętności z zakresu zarządzania wśród liderów organizacji pozarządowych, propagowaniu wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą, integracji sektora non profit tworzeniu mechanizmów samoregulacji w sektorze non profit, wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy trzecim sektorem a administracją rządową i samorządową.

Głównymi metodami naszego działania są szkolenia, wykłady, tworzenie koalicji, tworzenie sieci współpracy, poradnictwo i konsultacje, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji i seminariów oraz wizyt studyjnych.

Aktualne programy:
-Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej w Warszawie (http://centrumwspolpracy.org.pl)
-Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce (http://ostroleka.roefs.pl)
-Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju (http://www.ewaluacja.org.pl)
-Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej (http://mfops.boris.org.pl)
-Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy (http://mfsds.boris.org.pl)
-Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu (http://ekonomiaspoleczna.boris.org.pl/)

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

wydawnictwa, szkolenia, konsultacje

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Joanna Krasnodębska, dyrektor
Dorota Pieńkowska, wiceprezes zarządu
Magdalena Krajewska, wiceprezes zarządu
Paweł Jordan, prezes zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej