Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja dla Somalii
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 658 04 87
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Bracka 18 lok. 63
Kod pocztowy
00-028
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
II piętro, brak windy (kamienica)
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000292632
REGON
14120226600000
NIP
5213471476
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja dla Somalii to organizacja pozarządowa tworzona przez imigrantów i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Skupiamy się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej cudzoziemców oraz promowaniu różnorodności kulturowej w miejscu pracy. Pokazujemy, że osoby przybywające do Polski z najdalszych nawet zakątków świata są wykształcone, wykwalifikowane i zmotywowane.

Naszą misją jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności oraz wymiany doświadczeń kulturowych. Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Każdy bowiem, bez względu na swoje pochodzenie, rasę, wyznanie czy poglądy, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie.

Stanowimy pomost pomiędzy imigrantami a społeczeństwem polskim. Wspieramy imigrantów, aby mogli odnaleźć się w nowym środowisku i pokazać, że są częścią społeczeństwa polskiego. Prowadzimy działalność edukacyjną na temat kultury i tradycji państw afrykańskich oraz arabskich, prowadzimy działania promujące udział imigrantów w życiu publicznym. W ramach tych aktywności chcielibyśmy zwrócić uwagę na wyjątkowo trudną sytuację w zapomnianym regionie jakim jest Somalia. Jednym z priorytetów Fundacji jest pomoc humanitarna i rozwojowa w tym regionie.

Wsparcie dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

Fundacja dla Somalii, to organizacja pozarządowa tworzona przez imigrantów i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oaz integracji imigrantów ze społeczeństwem w Polsce.

W związku z sytuacją wojny w Ukrainie nasza Fundacja zaangażowała się w pomoc na rzecz osób uciekających przed wojną.

Oferujemy różnorodne i kompleksowe konsultacje m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej, zawodowej  i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

Nasze usługi:

Doradca integracyjny pomoże w:

  • Legalizacji pobytu i pracy
  • Sposobie poszukiwania pracy/mieszkania
  • Ochronie zdrowia i ubezpieczenia
  • Integracji ze środowiskiem lokalnym
  • Codziennym życiu w Polsce
  • Adaptacji w nowym miejscu

Prawnik pomoże w:

·       Formalnościach związanych z legalizacją pobytu w Polsce

·       Udzieli porad prawnych ( prawo pracy, zakładanie działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo administracyjne

·       Odpowiedzi na pisma urzędnicze

Psycholog pomoże w:

·       rozeznaniu się w trudnej sytuacji klienta

·       rozwiązywaniu problemów

Doradca zawodowy pomoże w:

·       stworzeniu cv

·       znalezieniu ofert pracy

·       w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej

·       znalezieniu kursów i szkoleń

Fundacja przekierowała wsparcie z obecnie realizowanych projektów do tej grupy docelowej: dwa projekty antyprzemocowe i psychologiczne z asystentkami cudzoziemkami z Ukrainy – projekty „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie” finansowany ze środków m.st. Warszawa oraz projekt „Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Dodatkowo wspomagamy indywidualne osoby – zakup leków, jedzenia, środków czystości, noclegi itp.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wspieram fds
Miejsce otwarte dla wszystkich migrantów i migrantek
10,00 zł
Dziękujemy!
20,00 zł
Bardzo dziękujemy!
50,00 zł
Wspaniale! Dziękujemy!
I SUPPORT FDS
Open for all migrants!
10,00 zł
Thank you!
20,00 zł
Thank you very much!
50,00 zł
Great! Thank you!
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
18.03.2022
W związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę Fundacja dla Somalii (FDS) oraz jej polska i międzynarodowa społeczność zdecydowanie potępiają atak na naszego sąsiada i stosowanie przemocy wobec ludzi.
Publicystyka
04.08.2020
Jeżeli przyjrzymy się komunikatom jakie kierujemy wobec innych, zauważymy ile jest w nich przekazu, który ma zupełnie inną funkcję niż nam się wydaje. Jak to się dzieje, że pomimo naszych szczerych intencji zdarza nam się doznawać bezsilności, frustracji, złości, rozczarowania w kontaktach interpersonalnych? Wskazówką do bycia zrozumianym przez innych jest jasna komunikacja swoich potrzeb i emocji.
Publicystyka
02.03.2015
Kampania informacyjna pod nazwą „Integracja się opłaca” trwała niecałe cztery miesiące. Mimo krótkiego czasu udało się nam jednak osiągnąć zamierzone rezultaty. Możemy być z siebie dumni! Kampania była skierowana do społeczeństwa polskiego, w szczególności zaś do polskich pracodawców. Dzięki naszym partnerom informacje dotyczące legalnego zatrudnienia cudzoziemców dotarły do mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska i Lublina.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc humanitarna, rozwojowa
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
pomoc rzeczowa (odzież, żywność)
pomoc językowa (nauka, tłumaczenia)
pomoc psychologiczna
pomoc prawna
pomoc dla kobiet
pomoc dla dzieci
wsparcie zawodowe osób dorosłych
integracja, adaptacja w Polsce
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej