Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Antymobbingowe Imienia (im.) Barbary Grabowskiej Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej - Oddział Warszawa

Stowarzyszenie Antymobbingowe Imienia (im.) Barbary Grabowskiej Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej - Oddział Warszawa
Kontakt
Telefon
22 302 90 01
Adres rejestrowy
Ulica
Lechicka 1 lok. 48
Kod pocztowy
02-156
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Włochy
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody, II piętro
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000275450
REGON
14091418300000
NIP
522-28-41-412
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest: pomoc osobom zagrożonym oraz ofiarom poddawanym mobbingowi i dyskryminacji; podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem rozumianym jako przemoc psychofizyczna w pracy; nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych tego zjawiska; prowadzenie poradnictwa; działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn; działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcami są osoby pracujące (kobiety, mężczyźni, niepełnosprawni) zagrożone mobbingiem lub jemu poddawane, a co za tym idzie zagrożone często wykluczeniem społecznym lub narażone na utratę zdrowia, a przy załamaniu depresyjnym nawet życia.
Odbiorcami są też pracodawcy, którzy powinni również zapoznawać się ze sposobami walki i zapobiegania mobbingowi prowadzącemu do skutków zagrażających zdrowiu pracowników, obniżeniu wartości ekonomicznych i zagrożeniu utraty opinii przedsiębiorstwa.
Odbiorcami mogą być organizacje, instytucje lub środowiska, w których wskazane są szkolenia z zakresu mobbingu, z uwagi na krąg osób zainteresowanych tym tematem poprzez zgłoszenia swych członków.

Bezpłatne  konsultacje on-line z Radcą Prawnym Agnieszką Iwaniuk-Stańczak na adres: agnieszka.iwa.st@gmail.com

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Zarząd

Jadwiga Piekarska, prezes oddziału
Hanna Branowska, członek zarządu
Barbara Motyczko, skarbnik
Jacek Mikulski, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej