Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja Alpha
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 58 06
Adres rejestrowy
Ulica
Skierki 3 lok. 57
Kod pocztowy
20-601
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000282237
REGON
06025309400000
NIP
712-30-63-912
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest
-niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-udzielanie wsparcia ich rodzinom;
-prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-promocji problemu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
-rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzone działania
Przez najbliższe 12 miesięcy Fundacja zamierza rozpocząć tworzenie systemu zintegrowanej pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi na Lubelszczyźnie, realizowanej we współpracy z samorządem i administracją rządową.
Na początek obejmiemy kompleksową terapią co najmniej kilkanaścioro dzieci z autyzmem i ich rodziny. Każde dziecko będzie diagnozowane przez lekarza specjalistę, psychologa i pedagoga. Z rodzicami jest przeprowadzany szczegółowy wywiad a następnie opracowywany jest indywidualny program rewalidacji, który w dużej części rodzice będą prowadzili w domu. Rodzice otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące rozkładu dnia, diety, postępowania z dzieckiem oraz ćwiczeń, które powinni prowadzić. Będą uczeni jak prowadzić ćwiczenia.
Zalecana do pracy z dziećmi z autyzmem metoda integracji sensorycznej, wymagająca wysoce specjalistycznego sprzętu będzie prowadzona na terenie lokalu fundacji, udostępnionego na mocy umowy o użyczenie za zgodą Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Będą również prowadzone zajęcia grupowe szkolące dla całych rodzin oraz terapetyczno-rewalidacyjne dla dzieci.
W miarę możliwości, w prowadzeniu rewalidacji w domu, będą pomagać przeszkoleni wolontariusze skierowani przez Fundację bądź zwerbowani przez rodziców.
Terapeuci zatrudniani przez Fundację będą uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis; Lidera w Polsce w pracy z osobami z autyzmem.
Fundacja realizując cele i zadania statutowe będzie współpracować z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Lublinie oraz między innymi z władzami województwa lubelskiego, Urzędem Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, PEFRONem, z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z Fundacją Synapsis.
Fundacja na swoją działalność statutową będzie pozyskiwała fundusze realizując projekty w odpowiedzi na ogłaszane konkursy przez wyżej wymienione instytucje. Będziemy poszukiwać sponsorów indywidualnych, firm prywatnych oraz fundacji.
Część terapii będzie prowadzona społecznie przez terapeutów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej