Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Alpha
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 58 06
Adres rejestrowy
Ulica
Skierki 3 lok. 57
Kod pocztowy
20-601
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000282237
REGON
06025309400000
NIP
7123063912
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest
-niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-udzielanie wsparcia ich rodzinom;
-prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-promocji problemu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
-rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzone działania
Przez najbliższe 12 miesięcy Fundacja zamierza rozpocząć tworzenie systemu zintegrowanej pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi na Lubelszczyźnie, realizowanej we współpracy z samorządem i administracją rządową.
Na początek obejmiemy kompleksową terapią co najmniej kilkanaścioro dzieci z autyzmem i ich rodziny. Każde dziecko będzie diagnozowane przez lekarza specjalistę, psychologa i pedagoga. Z rodzicami jest przeprowadzany szczegółowy wywiad a następnie opracowywany jest indywidualny program rewalidacji, który w dużej części rodzice będą prowadzili w domu. Rodzice otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące rozkładu dnia, diety, postępowania z dzieckiem oraz ćwiczeń, które powinni prowadzić. Będą uczeni jak prowadzić ćwiczenia.
Zalecana do pracy z dziećmi z autyzmem metoda integracji sensorycznej, wymagająca wysoce specjalistycznego sprzętu będzie prowadzona na terenie lokalu fundacji, udostępnionego na mocy umowy o użyczenie za zgodą Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Będą również prowadzone zajęcia grupowe szkolące dla całych rodzin oraz terapetyczno-rewalidacyjne dla dzieci.
W miarę możliwości, w prowadzeniu rewalidacji w domu, będą pomagać przeszkoleni wolontariusze skierowani przez Fundację bądź zwerbowani przez rodziców.
Terapeuci zatrudniani przez Fundację będą uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis; Lidera w Polsce w pracy z osobami z autyzmem.
Fundacja realizując cele i zadania statutowe będzie współpracować z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Lublinie oraz między innymi z władzami województwa lubelskiego, Urzędem Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, PEFRONem, z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z Fundacją Synapsis.
Fundacja na swoją działalność statutową będzie pozyskiwała fundusze realizując projekty w odpowiedzi na ogłaszane konkursy przez wyżej wymienione instytucje. Będziemy poszukiwać sponsorów indywidualnych, firm prywatnych oraz fundacji.
Część terapii będzie prowadzona społecznie przez terapeutów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej